Obecní úřad Pavlínov

Vyhlášky a směrnice
Vyhláška č. 6/2007
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Vyhláška č. 7/2007
kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
Vyhláška č. 2/2011
o místním poplatku ze psů
Vyhláška č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pavlínov
Nařízení obce Pavlínov č. 2/2015
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Vyhláška č. 3/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídení, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č. 1/2019
kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy
Vyhláška č. 2/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pavlínov
Vyhláška č. 3/2019
omístním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů