Vyhlášky a směrnice

pdfVyhláška č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pavlínov

pdfVyhláška č. 3/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídení, využívání a odstraňování komunálních odpadů

pdfVyhláška č. 2/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pavlínov

pdfVyhláška č. 3/2019

omístním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů