PROJEKT "Revitalizace obecního rybníka"

HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Pavlínov, 594 01 Pavlínov 100
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VZD INVEST s.r.o.
DODAVATEL: KAVYL SPOL. S R.O.
MÍSTO REALIZACE: k.ú. Pavlínov
CELKOVÉ NÁKLADY: 2 383 664,95
DOTACE: 1 668 000,-
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.12.2022
CÍLEM PROJEKTU JE UVEDENÍ STÁVAJÍCÍ VODNÍ NÁDRŽE DO ODPOVÍDAJÍCÍHO TECHNICKÉHO STAVU. DOŠLO K OPEVNĚNÍ BŘEHŮ A ODSTRANĚNÍ
SEDIMENTU, COŽ ZVÝŠÍ RETENČNÍ SCHOPNOST NÁDRŽE.

Ke stažení:

pdfPublicita

revitalizace-rybnika-podporil-kraj

 

loga-revitalizace-rybnika